In English
Per Nirs bomärke – klicka för att komma tillbaka till startsidan

Böcker
Artiklar
Historia
Viktiga årtal
Ättlingar
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Om sidan

Om sidan

Denna hemsida är resultatet av flera års släktforskning som i huvudsak bedrivits av Bengt Löf, ättling till Lars Persson i trettonde ledet. Själva hemsidan har producerats av Pontus Vinderos, ättling i fjortonde ledet.

Släktforskaren tackar

Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan information från närstående. Särskilt tack till mina föräldrar som har gett mig förutsättningen för detta arbete. Tack även till mina bröder som jag plågat en hel del med dumma frågor. Moster Stina Lund skall ha ett speciellt tack för att hon kompletterat berättelsen med kvalitetsinformation. Även Sven-Olof Rask har som nestorn i Hedesundas hembygdsfrågor löst en del "omöjliga" problem. Hans och Per Rask har kompletterat med viktiga uppgifter och det har även Sven-Olof Hilding gjort.

Ett stort tack till Pontus Vinderos som sett till at materialet fått en bra presentation i modern form.

Och till sist tack till min hustru Eva som har stått ut med min "Per Nirs Närvaro" under uppemot 500 kvällar efter rapport de senaste 7 åren.

Bengt Löf
Uppsala augusti 2007

Källor

Copyright © släktforskare Bengt Löf. Webbansvarig: Pontus Vinderos.