In English
Per Nirs bomärke – klicka för att komma tillbaka till startsidan

Böcker
Artiklar
Historia
Förhistoria
Etablering
Ängsslåtter
Kolning
Byn förändras
Virkeskörning
Den senaste tiden
Viktiga årtal
Ättlingar
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Om sidan

Historia

Gården Per Nirs har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1600-talet.
Välj den epok du vill läsa mer om:


Förhistoria   Förhistoria (före 1607)
För 6 000 år sedan kom Hedesunda, trakten där gården Per-Nirs ligger, upp ur havet.
Läs mer »

 
Etablering   Etablering (1607)
Genom ett kungabrev daterat 23 mars 1607 fick "Lars Persson i Hedsn" rätten att "optaga ett ödeshemman i Hedesunda socken Dalkarsbo benämt".
Läs mer »

 
Ängsslåtter   Ängsslåtter (1600-talet)
Under 1600-talet fanns det ju inte mycket uppodlad jord i byn och höet från ängsslåttern var en viktig del av utfordringen av djuren under vintern.
Läs mer »

 
Kolning   Kolning (1700-talet)
Hedesunda socken blev under 1600-talets andra hälft omgärdat av två av Sveriges stora järnbruk, Söderfors och Gysinge.
Läs mer »

 
Byn förändras   Byn förändras (1800-talet)
Byns gränser ritas om i och med laga skifte och Per Nirs delas i två gårdar.
Läs mer »

 
Virkeskörning   Virkeskörning (1880–1960)
Kolning var ju en viktig bisyssla för bönderna under nästan 200 år. Vid mitten av 1800-talet tillkommer virkeskörning under vinterhalvåret.
Läs mer »

 
Det gamla huset från 1918   Den senaste tiden (1900-talet)
Under 1900-talets första hälft genomgick såväl Sverige som gården stora förändringar. Inte minst tekniska landvinningar förändrade gårdens förutsättningar.
Läs mer »
Copyright © släktforskare Bengt Löf. Webbansvarig: Pontus Vinderos.