In English
Per Nirs bomärke – klicka för att komma tillbaka till startsidan

Böcker
Artiklar
Historia
Förhistoria
Etablering
Ängsslåtter
Kolning
Byn förändras
Virkeskörning
Den senaste tiden
Viktiga årtal
Ättlingar
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Om sidan

Byn förändras (1800-talet)

Gärdesgård

1827 beslutades att Sverige skulle genomföra laga skifte som ett led i den agrara revolutionen. Syftet med laga skifte var att omfördela marken så att det skulle bli mera jord omkring varje gård. Det innebar för äldre byar att gårdar flyttades. Men i Dalkarsbo blev husen kvar eftersom byn var relativt sent etablerad och att de två gårdarna redan var skiljda åt.

Vid det första laga skifte 1833 gick det inte att komma överens om hur marken skulle delas detta och följande år. Så 1838 avbröts laga skiftet för att återupptas 1882. Bakgrunden till denna osämja var att Söderfors bruk genom huvudägaren Claes Grill arbetade aktivt att få mera skog på grund av brukets kolbrist. Och genom ett uppköp av ett dödsbo, med fordran på staten, innehållande nuvarande utrikesdepartementet, fick bruket 1753 ta upp kronans skatt för ett antal hemman i Hedesunda bland annat Per Jons i Dalkarsbo. När bruket gjorde detta påtvingade man gården att betala dubbel skatt jämfört med förut – som betalades med kolning och dagsverken. Detta medförde också att när byns marker skulle delas krävde Per Jons genom brukets ombud att allt skulle delas lika.

Laga skiftet 1882 följde samma mönster men nu avgjordes tvisten. Byns yttre gränser blev i stort desamma som 1833 med totalt 1,6 hektar större areal. Beslutet blev att all avrösningsjord, skogsmark, skulle delas lika men inrösningsjorden delades enligt den gamla principen. Detta skifte överklagades också av båda parter men fastställdes 1885. I samband med laga skiftet bestämdes 1887 att man skulle dela upp skötseln av byns drygt en mil långa gärdesgårdar.

Under 1800-talet var nyodlingen hela 13 hektar. En annan nyhet under 1800-talet var att den nuvarande byvägen byggdes 1865.

Gården Per Nirs delas

Vid mitten av 1800-talet hade barnbarnen till Per Ersson börjat fundera på vad de skulle göra med sina liv och gården Per Nirs. Av de sju barnen flyttade så småningom tre från Hedesunda. Två av bröderna, Anders och Olof, trodde på att bli bönder och det ledde till att gården delades 1897.

På detta sätt uppstod Anders Ers, eller Björks som det kallades senare, med en del hus från Per Nirs. Brödernas syster Anna var ensamstående hela sitt liv och fick ett hus byggt åt sig av bröderna 1893.

Delningen av Per Nirs kunde göras eftersom det nu fanns möjlighet att överleva på två gårdar även om det var spartanskt. Arbetet med att dela och eller flytta sex byggnader måste ha varit ett hårt arbete som värderades till 350 kr. Det motsvarade ungefär 60 % av ett årsarbete inklusive mat och hyra för en jordbrukarbetare på den tiden.

Copyright © släktforskare Bengt Löf. Webbansvarig: Pontus Vinderos.