In English
Per Nirs bomärke – klicka för att komma tillbaka till startsidan

Böcker
Artiklar
Historia
Förhistoria
Etablering
Ängsslåtter
Kolning
Byn förändras
Virkeskörning
Den senaste tiden
Viktiga årtal
Ättlingar
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Om sidan

Förhistoria (före 1607)

Dalälven om vintern

För 6 000 år sedan kom Hedesunda, trakten där gården Per-Nirs ligger, upp ur havet. Kågbo fanns lite senare vid Dalälvens utlopp och där liksom på Ön har man funnit stenåldersfynd.

För 3 800 år sedan började fast boskapshållning i Mälardalen. Denna period kallas bronsåldern och då hade vi i stort sett Medelhavsklimat, dyrkade solen och hade fruktbarhetskult.

För 1 600 år sedan inföll folkvandringstiden som vi känner på trakten genom gravfälten i Hade och på Ön. Dessutom finns fynden i Hade från 300-talet efter Kristus.

Skatt tas ut för c:a 1 000 år sedan och då som skatt till sjöförsvaret "ledungen" för Hedesundas del. Gästrikland utom norra delen tillhörde, liksom centrala Uppland, Tiundaland då.

Det finns några runstenar som hittats i Hedesunda från vikingatiden, varav en står i Hade. Från denna tid och framåt finns alltså en fragmenterad historia om trakten.

Ett fåtal gårdar på 1500-talet

När det gäller bondgårdar är det Gustav Vasa som 1541 började teckna upp dessa i mantalslängder. De här tidiga längderna är mycket summariska och är svår att forska ifrån. Betydligt bättre källa kom till när skatt togs ut för Älvsborgs lösen 1571, som ju kallas Sveriges första folkräkning. Då fanns det i Hedesunda socken 94 bönder. Dalkarlsbo nämndes inte. Det fanns endast fem gårdar i utomälven, två i Hade, en i Gundbo och två i Sevallbo.

Copyright © släktforskare Bengt Löf. Webbansvarig: Pontus Vinderos.