In English
Per Nirs bomärke – klicka för att komma tillbaka till startsidan

Böcker
Artiklar
Historia
Förhistoria
Etablering
Ängsslåtter
Kolning
Byn förändras
Virkeskörning
Den senaste tiden
Viktiga årtal
Ättlingar
Bildarkiv
Dokumentarkiv
Om sidan

Virkeskörning (1880–1960)

Virkeskörning

Kolning var ju en viktig bisyssla för bönderna under nästan 200 år. Vid mitten av 1800-talet tillkommer virkeskörning under vinterhalvåret.

Under hela 1600- och 1700-talet hade det funnits kraftiga restriktioner även för skattebönderna att ta ut virke för sågning. Men nu blev efterfrågan på virke i Västeuropa och priserna steg. Vid slutet av det Fransk-tyska kriget 1874 ökade priserna mycket liksom vid järnvägsexpansionen och ångkraftens införande.

Enligt "Sågverk i Hedesunda 1700 - 1970" startades den första ångsågen i Hedesunda 1863. Även kolpriserna steg. 1855 höjdes det med 1 shilling per tunna. Priset på 1820-talet var endast 2,3 shilling per tunna enligt Per Jons avräkningsbok så man kan lätt förstå att det blev andra tider.

Efterfrågan på virke stärkte naturligtvis böndernas ekonomi för kolleveranser men också för eget virke och inkomstbringande vintersysselsättning med skogskörslor till bruket och andra skogsägare.

Historien om brukspatron Tamm

En intressant historia vi hittat handlar om brukspatron Per Adolf Tamm i Söderfors som tydligen blev orolig för brukets lönsamhet. Ett försök att starta sågverk i Untrafjärden gjordes redan 1854 av "två herrar Larsson från Brusbo". Och Tamm uttalade nu att "den lilla rörelsen, som redan varit, väckt allmogen liksom ur en dvala, så att de numera komma att sätta högre värde på sina skogar".

Patron Tamm lyckades förhindra att sågen vid Untrafjärden startades men fick acceptera att herrarna Larsson fick arrendera sågen vid Älvkarleby där de startade Qvanfors sågbolag. Utöver detta fick bruket gå med på att det 1855 startades en flottled som 1890 blev Nedersta Dalälvens flottningsförening. Där fanns säsongsjobb också för Hedesundabor.

Per Nirs virkeskörning

I Sevallbo, byn närmast Dalkarlsbo, startade sågen omkring 1900 som en klingsåg. Anders Sjöström köpte sågen 1906 och skaffade sedan ångmaskin, kantsåg och hyvel. På sågen jobbade per säsong 12–13 man och man sågade 15–20 000 timmer per år. Ribbveden kolades till träkol. Sjöström hade också en kvarn där bland andra Olof Löf var kund.

Ända in på 1950-talet var virkeskörningen vintertid en mycket viktig binäring för Per Nirs.

Copyright © släktforskare Bengt Löf. Webbansvarig: Pontus Vinderos.